Bronisław Geremek – naukowiec i działacz polityczny

Bronisław Geremek, wybitny historyk i polityk, przyszedł na świat w rodzinie żydowskiej. Podczas wojny przebywał wraz z rodzicami w getcie warszawskim – jemu samemu udało sie stamtąd uciec, ale jego ojciec został zamordowany w Auschwitz. Po wojnie został sam również z tego powodu, że jego bracia wyemigrowali z Polski. Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim, ale kontynuował też edukację za granicą, w USA i w Paryżu. W swojej pracy naukowej zajmował się głównie historią i kulturą średniowiecza. W latach 1960-1965 był wykładowcą na paryskiej Sorbonie, kierował także paryskim Centrum Kultury Polskiej. Pod koniec lat 70. wrócił do Polski – tutaj zaangażował się w działalność podziemną i wspieranie Solidarności. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu, a wskutek późniejszych przemian politycznych mógł ubiegać się o mandat poselski (który zdobywał w sumie kilkakrotnie). Pod koniec lat 90. pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych, w 1999 roku miał okazję złożyć dokumenty ratyfikujące przystąpienie Polski do NATO w depozycie USA. Od 2004 roku był europosłem. Zginął tragicznie w lipcu 2008 roku, w wypadku samochodowym. Został pochowany na warszawskich Powązkach, w części wojskowej cmentarza. Jego imieniem nazwano wiele miejsc w przestrzeni publicznej, został także patronem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.