Frekwencja wyborcza – dlaczego jest ważna?

Obowiązek brania udziału w wyborach władz jest obowiązkiem każdego obywatela, żyjącego w państwie demokratycznym. U podstaw ustroju demokratycznego leży bowiem przede wszystkim idea, by każdy mieszkaniec danego państwa miał możliwość zaprezentowania swojego stanowiska i wskazania najodpowiedniejszej (jego zdaniem) osoby na dane stanowisko. Frekwencja wyborcza, ujawniania po podliczeniu głosów oddanych w konkretnych wyborach, sugeruje jednak, że nie każdy obywatel korzysta z tego przywileju. W czasach trzeciej Rzeczypospolitej wskaźnik ten utrzymuje się zazwyczaj na poziomie około 50% – z czego akurat wybory prezydenckie odznaczają się najwyższym zainteresowaniem wyborców. Rezygnowanie z możliwości i prawa wzięcia udziału w głosowaniu nie jest jednak wcale, jak się może powszechnie wydawać, tylko osobistą sprawą konkretnego wyborcy. Konsekwencją niewypełnienia tego obowiązku jest niepełny obraz obywatelskiego poglądu na to, jak powinien wyglądać skład polityczny parlamentu, rządu, itd. Osoby wstrzymujące się od głosowania muszą mieć na uwadze to, że jeżeli nie wyrażą swojego zdania poprzez udział w wyborach, mogą ułatwić dostęp do władzy tym ugrupowaniom, z których poglądami niekoniecznie się zgadzają. Niska frekwencja może świadczyć też o tym, że partie polityczne nie proponują takich programów i rozwiązań, jakie satysfakcjonują wyborców.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.