Helmut Kohl – najdłużej urzędujący kanclerz Niemiec

Przyszły kanclerz Republik Federalnej Niemiec przyszedł na świat w mieszczańskiej, katolickiej rodzinie: II wojna światowa odcisnęła na niej swe piętno, zabierając starszego brata Helmuta. On sam zdołał uniknąć służby wojskowej, należał już do pokolenia, które mogło spokojnie zadbać o swoje wykształcenie. Studiował prawo (we Frankfurcie nad Menem), a także historię i nauki polityczne (w Heidelbergu). Przez jakiś czas był pracownikiem naukowym, jednak jednocześnie działał aktywnie na polu polityki (zaangażował się w nią już podczas studiów). Stanowisko kanclerza, osiągnięte w 1982 roku, było ukoronowaniem jego kariery (podczas której był między innymi premierem Nadrenii). Postać kanclerza Kohla stała się symbolem powojennego pojednania państwa niemieckiego z innymi krajami europejskimi, jakie w czasie wojny zaatakowali naziści: kanclerz wziął udział w wielu symbolicznych aktach przeproszenia za niemieckie zbrodnie. Podczas urzędowania Kohla miało miejsce kolejne zjednoczenie Niemiec, dokonane symbolicznie przez zburzenie muru berlińskiego. W 1991 roku został ponownie wybrany na stanowisko kanclerza, tym razem jednak były to już Niemcy połączone (pełnił ten urząd do 1998 roku). Za zasługi na polu jednoczenia powojennej Europy Kohl został uhonorowany wieloma odznaczeniami i tytułami (w tym doktoratami honoris causa).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.