Kariera Jarosława Gowina

Powołanie Jarosława Gowina na stanowisko ministra sprawiedliwości od początku budziło w społeczeństwie mieszane uczucia. Komentatorzy zwracali uwagę na fakt, że Gowin – z wykształcenia filozof – nie posiada wystarczających kompetencji, by objąć jeden z najważniejszych i najbardziej wymagających resortów w rządzie Donalda Tuska. Samego premiera posądzano z kolei o to, że przekazując Gowinowi tekę ministerialną, usiłuje pozbyć się groźnego konkurenta w wewnątrzpartyjnych rozgrywkach. Obawy ekspertów i opozycji okazały się zresztą uzasadnione: konserwatywne poglądy ministra Gowina skłaniały go do wielu kontrowersyjnych wypowiedzi, między innymi w temacie niezwykle drażliwym, za jaki uchodzi legalizacja tzw. związków partnerskich. Czarę goryczy przelało jednak inne wystąpienie Gowina, w którym zarzucił on niemieckim naukowcom przeprowadzanie eksperymentów na polskich embrionach (minister nie przedstawił przy tym żadnych dowodów na potwierdzenie swoich oskarżeń). Owa niefortunna wypowiedź skłoniła premiera Tuska do zdymisjonowania kłopotliwego ministra; rzuciła się też cieniem na niewątpliwy sukces Gowina, jakim było przyjęcie tzw. ustawy deregulacyjnej. Co z dalszą karierą byłego ministra sprawiedliwości? Gowin planuje ponoć startować na urząd prezydenta Krakowa. Komentatorzy określają jego szanse jako znaczne.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.