Kariera polityczna Hanny Suchockiej

Hanna Suchocka ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tam też uzyskała tytuł naukowy doktora nauk prawnych. Przez wiele lat była nauczycielem akademickim, nie tylko na ukończonej przez nią uczelni, ale tez w innych polskich uczelniach wyższych. Zwieńczeniem jej kariery akademickiej było uzyskanie stopnia profesora Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. W działalność polityczną zaangażowała się już podczas studiów. Od 1989 roku zasiadała w ławie parlamentarnej jako posłanka (czas pełnienia przez nią tej funkcji trwał do 2001 roku). Od lipca 1992 roku do maja następnego roku pełniła funkcję premiera – stała na czele koalicyjnego rządu, na który składały się partie centralne i prawicowe (była pierwszą kobietą w historii polskiej polityki, która piastowała to stanowisko). Jej gabinet przygotował wiele kluczowych ustaw, takich jak Program Powszechnej Prywatyzacji, czy reforma administracyjna (zakładająca podział na terytorialnie większe województwa) i W 1995 roku Suchocka znalazła się w gronie kandydatów na urząd prezydenta, jednak kolejnym objętym przez nią stanowiskiem była teka ministra sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka. Między 2001 a 2013 rokiem Hanna Suchocka pracowała zaś w polskim korpusie dyplomatycznym, pełniąc rolę ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Stolicy Apostolskiej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.