Na czym polega polityczna specyfika Australii?

Australia jest jedynym państwem na świecie, którego terytorium zajmuje obszar całej wyspy, na jakiej się znajduje (a nawet kontynentu). Nie posiada lądowych granic z żadnym innym krajem, a poza tym znajduje się w znacznej odległości od swoich kolonizatorów. Dzisiejszy profil polityczny Australii zależy właśnie od przeszłości tego kraju – jako jedna z największych byłych brytyjskich kolonii, uznaje formalne zwierzchnictwo Wielkiej Brytanii, z którą wciąż jest połączona unią personalną. Oficjalna nazwa sześciu połączonych federacyjnie obszarów kolonialnych to Związek Australijski. Nazwę i praktyczne konsekwencje takiego zjednoczenia (zapisane w obowiązującej od tamtego czasu konstytucji) określono w 1901 roku, po długoletnich dyskusjach i negocjacjach. Ustrój polityczny tego kraju łączy w sobie cechy modelu westminsterskiego (czyli zapożyczonego od Brytyjczyków) i jest ponadto bogaty w elementy obecne w systemie funkcjonującym w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. W 1999 roku odbyło się referendum, w którym mieszkańcy Australii zostali poproszeni o wyrażenie opinii, czy Australia powinna utrzymać status monarchii konstytucyjnej, czy też przekształcić się w republikę. Jak się okazało, Australię zamieszkują w większości monarchiści, przywiązani do tradycyjnego porządku politycznego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.