Niemcy – państwo federacyjne w centrum Europy

Oficjalna nazwa państwa niemieckiego to Federalna Republika Niemiec. Dzisiejszy kształt administracyjno-polityczny tego kraju jest skutkiem jego historycznego rozwoju. Już w czasach średniowiecznych obszar tego państwa był silnie rozczłonkowany. Dawne księstwa wchodzące w jego skład, dzisiaj w liczbie szesnastu krajów, zachowały względem siebie odrębność, ale tworzą jeden organizm państwowy, na zasadzie federacyjnego połączenia. Zaliczają się do nich kolejno (według liczby mieszkańców): Badenia (Wirtembergia), Bawaria, Dolna Saksonia, Nadrenia i Północna-Westfalia, Hesja, Berlin, Brandenburgia, Nadrenia, Saksonia, Saksonia-Anhalt, Szlezwik-Holsztyn, Turyngia, Brema, Hamburg, Meklemburgia (Pomorze Przednie), Saara Każdy z nich posiada własny rząd i odpowiedni parlament (landstag), natomiast wszystkie niemieckie landy podlegają postanowieniom organów władzy centralnej. Ciałem ustawodawczym jest dwuizbowy parlament, w skład którego wchodzą Izba Związku (Bundestag; zasiadają w niej wskazani przez wyborców posłowie) i Rada Związkowa (Bundesrat; składają się na nią przedstawiciele rządów wszystkich poszczególnych landów). Rola ustawodawcza jest przypisana do izby niższej, wyższa ogranicza swoją działalność do funkcji kontrolnych. Władza wykonawcza w Niemczech jest podzielona między kanclerza a prezydenta.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.