Telewizyjne debaty polityczne

Jedną z form działalności politycznej są publiczne debaty, konferencje prasowe i wywiady z dziennikarzami. W każdej polskiej stacji telewizyjnej istnieje program o charakterze politycznych, do którego zaprasza się znanych polityków i debatuje na określone tematy. W ten sposób można rzucić zupełnie inne światło na arenę polityczną. Politycy odpowiadając na pytania prowadzącego i wyrażając swoje poglądy często ujawniają informacje jakich nie dowiemy się w codziennych wiadomościach. W tego typu programach można także poznać polityka jako człowieka od tej bardziej ludzkiej twarzy. Publiczne debaty ujawniają zarówno te mocne i jak i słabe strony, obnażają brak wiedzy, predyspozycji i kompetencji. Do najciekawszych debat należą debaty przed wyborcze, gdy każdy z polityków stara się zrobić jak najlepsze wrażenie i przyciągnąć do siebie jak największą liczbę wyborców. Kłótnie między politykami partii opozycyjnych zdarzają się ciągle, ostre wymiany zdań, polityki na poglądy i brak chęci osiągnięcia kompromisu, to zazwyczaj cechuje najbardziej gorliwych i zaciętych polityków twardo obstających przy swoim zdaniu. Nawet jeśli nie interesujemy się polityką warto obejrzeć debaty z czystej ciekawości, czasami można nawet znaleźć w tym sceny komediowe, które wszyscy tak bardzo lubimy i chętnie oglądamy.

Przynależność do partii politycznych

W czasach PRL-u bycie w partii było obowiązkiem do jakiego zmuszała władza, obecnie na szczecie to się zmieniło. Wolność słowa i wolność zrzeszania się to jedne z podstawowych wolności obywatelskich, z których korzystamy. Obecnie bycie członkiem partii jest dowolne i uzależnione tylko od chęci. Każdy kto zgadza się z poglądami danej partii politycznej i chce udzielić jej poparcia i być jej członkiem może wstąpić do partii. Każda istniejąca partia polityczna posiada swoją nazwę i program polityczny który chciałaby realizować. Istotna jest również przynależność do ruchu prawicowego, lewicowego lub centrowego. W państwie w którym obywatele biernie obserwują poczynania władzy i godzą się z tym nawet jeśli jest to sprzeczne z interesem społecznym godzi w idee demokracji. Obywatele aktywni, którzy angażują się w życie społeczne i polityczne mogą coś z działać, tylko w taki sposób można zmieniać swoje otoczenie na lepsze. Brak ograniczeń i przymusu pozwala na tworzenie najróżniejszych inicjatyw i prowadzenie działalności politycznej. Im większa partia tym większe szanse, że jej postulaty zostaną zauważone i wniesie coś nowego na arenę polityczną. Jeden człowiek może nie wiele, jednak jeśli zdobędzie grupę osób myślących tak samo to już połowa sukcesu, by zwrócić na siebie uwagę i po prostu działać.

Poglądy polityczne, a sztuka kompromisu

W minionych epokach doktryny polityczne były czymś co kształtowało życie społeczne. Obecnie nie przywiązuje się do tego aż tak dużej wagi, jednak w każdej z partii politycznych znajdziemy zespół poglądów jakie wyznaje dane ugrupowanie związane z doktrynami politycznymi. Klasyczny podziała areny politycznej na partie konserwatywne i liberalne widoczny jest do dzisiaj. Obecnie jednak często odchodzi się od sztywnych ideałów i łączy postulaty obu kierunków jednocześnie biorąc z każdego jakiś element. Na pewno każdy może opowiedzieć się po którejś stronie barykady lub nie opowiedzieć się za żadnym kierunkiem. To czy posiadamy poglądy lewicowe, prawicowe zależy wyłącznie od indywidualnych upodobań. Podczas wyborów często kierujemy się nie tylko działalnością konkretne polityka, ale udzielamy poparcia całej partii, a w szczególności doktrynie jak a praktykuje. Arena polityczna przypomina boisko piłkarskie, gdzie dwie drużyny włącza ze sobą o zwycięstwo, w polityce jednak nie chodzi o wygraną, a o osiągnięcie kompromisu i zgody. W praktyce często jest to trudne, gdy poglądy różnych partii są całkowicie przeciwnie i trudno znaleźć złoty środek, gdy żadna ze stron nie chce ustąpić. Celem polityki nie powinno być kurczowe trzymanie się swoich poglądów, ale wykorzystanie ich do pracy i działania na rzecz obywateli.

Polityka pieniężna ma duże znaczenie

Jednym z głównych zadań Rządu jest coroczne uchwalenie budżetu państwowego i prowadzenie polityki pieniężnej. Po tym jak państwo gospodaruje finansami można ocenić jego kondycje polityczną jak i poziom gospodarki krajowej. Polityka pieniężna, emisja pieniądze i kształtowanie swobody działalności gospodarczej to bardzo ważne kwestie. Do władzy jednak zależy to jakie będą przepisy i w jakim tempie będzie rozwija się gospodarka. Złe decyzje polityków mają konsekwencje dla całego kraju, dlatego też trzeba mieć świadomość ogromnej odpowiedzialności. Jednym z założeń powinno być także niwelowanie różnic majątkowych miedzy obywatelami, co jest obecnie dużym problemem, który ma również duży wpływ na stosunki społeczne. Poruszyć trzeba także kwestię bezrobocia, im wyższe bezrobocie tym narasta większa frustracja wśród obywateli częściej decydują się na wyjazd za granicę. W interesie państwa leży zachęcanie obywateli do zakładania działalności gospodarczej i ułatwienie procedur z tym związanych. Zbyt skomplikowane przepisy i wiele formalności zniechęca do podejmowania wysiłku w tym kierunku. Wszystko jednak można zmienić, do tego jednak potrzeba mądrych i zdecydowanych decyzji polityków, czego niestety często brakuje, lub pomysł umiera już na samym początku zanim jeszcze może się rozwinąć.

Polityka socjalna dla obywateli

Państwo jako jedyna suwerenna władza ma za zadanie zapewnić obywatelom państwo bezpieczne, w którym obywatele mogą czuć się dobrze i w przypadku trudnych sytuacji życiowych móc liczyć na pomoc ze strony państwa. Jak to jednak wygląda w praktyce? Polityka socjalna to jedna z najważniejszych dziedzin, szczególnie z punktu widzenia obywateli. Na podstawie tego jak państwo opiekuje się osobami bezrobotnymi, niepełnosprawnymi czy ubogimi można ocenić kondycje całej polityki wewnętrznej. Jeśli obywatele czują, że nie mogą liczyć na pomoc i zostają pozostawienie sami sobie nie będą brali udziału w życiu społecznym, udziału w wyborach, a także nie będą czuli się częścią społeczeństwa. Jak wiadomo bowiem wszelkie inności tworzą niestety poczucie wyobcowania. Polityka socjalna to także jednak inicjatywy społeczne by pomaga potrzebującym we wsparciu z organami państwowymi. Opieka społeczna powinna objąć tych najbardziej potrzebujących, którym los zgotowała nie jeden dramat. Zdarza się jednak czasami także, że obywatele mogą wykorzystać wsparcie ze strony państwa do celów zupełnie innych niż to wskazane i jak to się kolokwialne określa żyć na koszt państwa z czystej wygody. Dlatego też polityka socjalna obwarowana jest przepisami jakie wymogi należy spełnić, by uzyskać pomoc, by trafiła ona tak gdzie powinna..

Rola obywatela względem polityki

Polityka kształtuje prawo, a co za tym idzie prawa i obowiązki obywatelskie. Z punktu widzenia przeciętnego przysłowiowego Kowalskiego polityka kraju oceniania jest na podstawie jakości życia, wysokości zarobków czy też sprawności działania administracji państwowej. W polityce liczy się efekt, nie zabiegi jakie do niego prowadzą, bowiem te działania nie zawsze są etyczne i chce się o nich wspominać. Każdy obywatel chce się czuć dobrze w swoim kraju i żyć na określonym poziomie. Jeśli tak nie jest pojawia się także niechęć i bycie w opozycji względem władzy i prawa. Zaufanie do władzy, a co za tym idzie także wypełnianie obywatelskich obowiązków jak m.in ponoszenie obciążeń publicznoprawnych topnieje. W kraju, w którym politycy są skorumpowanie, a w mediach wybuchają kolejne afery z ich udziałem trudno mówić o praworządności i sprawiedliwości. To do obywateli jednak zależy to, kto zasiądzie w sejmie i w czyje ręce odda się władze, dlatego też za nieudolność polityków i powołanie nieodpowiednich osób pretensje można mieć tylko do siebie. Zła polityka to także szereg negatywnym skutków dla obywateli. Mamy jednak realny wpływ na to co się dzieje, dlatego warto brać czynny udział w życiu społecznym i nie bać się wyrażać swoich poglądów nawet jeśli są negatywne, a może nawet szczególnie wtedy.

Polityka Unii Europejskiej

Polityka zmieniła się bardzo od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej. Zmiany nastąpiły w wielu dziedzinach życia publicznego, to czy na lepsze czy na gorsze pozostaje dyskusyjne. Wraz z przystąpieniem do wspólnoty państwo staje się pełnoprawnym członkiem UE otrzymuje nowe prawa na gruncie prawa międzynarodowego, ale także obowiązki. Do głównych założeń polityki UE należy jednolicenie prawa poszczególnych członków i niwelowanie różnić. Nie oznacza to jednak całkowitego podporządkowania się i porzucenia narodowych tradycji i zwyczajów. Państwa członkowskie są zobowiązane do stosowania się do unijnych dyrektyw i otrzymują wsparcie finansowe na wzrost gospodarczy i dostosowanie do standardów unijnych. Również kwestia przyjęcia do UE obwarowana jest szeregiem wymogów jakie musi spełnić kandydat. Nowym członkom trudno jest dorówna krajom zachodnim o wiele bogatszym i zaawansowanych pod kątem technologicznym. Unia ma jednak likwidować te różnice i stworzyć jedną wielką federacje, gdzie miedzy krajami członkowskimi nie ma formalnych granic. Ma to na celu ułatwienie przepływu towarów i osób oraz przenikanie się różnych kultur. Na temat polityki UE mówi się też negatywnie, jednak jest ona swojego rodzaju motorem napędowym, który nie pozwala stać w miejscu i nie zostać w tyle względem innych krajów.

Walki na arenie politycznej

Na arenie politycznej o władze i jak największe wpływy walczy zazwyczaj kilka partii. W zależności od panującego systemu politycznego jest ich mniej lub więcej. Zaciekłą walkę widać szczególnie przed wyborami, gdy każda partia stara się przekonać do siebie wyborców. Każdy ma jednak swoje poglądy politycznej i oddaje głos na ta partię, która w jak największym stopniu je reprezentuje. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy na scenie politycznej działają dwie duże partie i żadna nie jest godna piastowania władzy. W tym wypadku jak mówią sami wyborcy wybierają się mniejsze zło. Potyczki między politykami bywają czasami nawet zabawne podczas telewizyjnych debat. Metod na zdobycie poparcia i wpływów jest tyle ilu polityków. Pomysłowość w tym kierunku jest bardzo bogata. Dla polityka ważny powinien być kontakt ze swoimi wyborcami, prowadzenie biura poselskiego, bywanie na wiecach czy spotkaniach, w taki sposób można podtrzymać poparcie. Polityk który od razu po otrzymaniu mandatu odgradza się od ludzi dzięki którymi osiągnął sukces nie może liczyć Zależność kariery politycznej od obywateli jest duża, dlatego też w interesie partii jest dbanie o relacje ze swoimi sprzymierzeńcami i przekonywanie kolejnych osób do siebie, a mi więcej głosów tym większy wpływ na wyniki glosowania na sali sejmowej.

Korupcja w polityce

Może długo debatować na ten temat, jednak zdecydowanie jednym z najbardziej negatywnych zjawisk na arenie politycznej jest korupcja. Media co jakiś czas ujawniają coraz to nowe afery korupcyjne wśród polityków i osób z nimi bezpośrednio powiązanymi. Najbardziej znana afera korupcyjna miała miejsce kilka lat temu, przed długi czas działała także komisja śledcza, która miała wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Na pewno nie wszystkie sprawy korupcyjne zostają ujawnione i wychodzą na światło dzienne, jednak jeśli wyjdą na jaw nie spotykają się z aprobatą. Przyjmowanie lub dawanie korzyści majątkowych w celu uzyskania konkretnego efektu towarzyszy polityce już od czasów starożytnych Często korupcja ma na celu odpłatne obstawienie stanowisk czy też obsadzanie wysokich urzędów członkami rodziny polityków czyli tzw. zjawisko nepotyzmu. Afery korupcyjne ujawniane są nie tylko na szczeblu rządowym, ale także w organach samorządowych. Za najbardziej skorumpowanym obszar uchodzą zamówienia publiczne i przetargi na duże inwestycje. Mimo iż polskie prawo wyposażone jest w środki antykorupcyjne nie da się całkowicie w pełni wyeliminować tego typu zjawisk z życia politycznego. Zmiany wymaga także swojego rodzaju przyzwolenie społeczne na działania korupcyjne i być może także zaostrzenie systemu karnego.

Afery polityczne, a opinia publiczna

Niechęć społeczeństwa do polityki nie bierze się bez przyczyny. Niestety często słyszy się o różnego rodzaju aferach z udziałem wysoko postawionych polityków, a nawet całych partii. Zaletą mediów jest to, że dzięki dociekliwości dziennikarzy cały kraj może zobaczyć i dowiedzieć się jak wyglądają poczynania osób, które poparli w wyborach. Posiadanie mandatu posła czy też senatora posiada liczne przywileje np: nietykalną osobistą, jednak zdecydowanie nie daje bezkarności, gdy dany polityk dopuści się przestępstwa. Afery polityczne są niestety nieodłącznym elementem życia publicznego, mają jednak bardzo negatywny wpływ na zaufanie do polityków. Polityk zamieszany a afery może łatwo utracić poparcie jak i miejsce w partii. Szczególnie głośno robi się wtedy, gdy afery dotyczą polityków na najchyższym szczeblach władzy. Polityk dopuszczający się każdego rodzaju przestępstw musi liczyć się także z publicznym linczem społeczeństwa, bowiem jest osobą publiczną. Postawienie polityka przed Trybunałem Stanu może skutkować nawet utratą stanowiska w zależności od rodzaju zarzucanego czynu. Naturalnym zjawiskiem, który towarzyszy polityce od wieków jest wykorzystywanie swojego stanowiska i władzy to zdobywania korzyści i wywierania wpływu na innych, powinno się jednak dąży do ograniczenia negatywnych zjawisk i skupieniu na tym czym polityka powinna się zajmować.