Politycy a stany wyjątkowe

W każdym kraju zdarzają się niekiedy sytuacje, których nie da się przewidzieć oraz nie da się im do końca zapobiec. Takimi sytuacjami są na przykład klęski żywiołowe. Dlatego w Kajach funkcjonują rozwiązania, które pomagają zażegnać problemy związane z tego typu sytuacjami. W Polsce do zapobiegania skutkom sytuacji nadzwyczajnych służą stany wyjątkowe. W Polsce można wprowadzić trzy stany wyjątkowe. Stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy oraz stan wojenny. Stan klęski żywiołowej wprowadzony może być na obszarze całego kraju lub na jego części, w sytuacji gdy powódź, pożar lub inne naturalne zagrożenie sieje bardzo duże zniszczenia. W tej sytuacji do pomocy rusza wojsko, a osoby poszkodowane otrzymują wsparcie. Stan wojenny również może być wprowadzony w całym państwie lub tylko na jego części, w sytuacji zagrożenia państwa agresją ze strony innego kraju. W Polskiej historii jeden raz zdarzyło się by ten środek znalazł zastosowanie. Było to trzynastego grudnia 1981 roku, choć wówczas stan wojenny został wprowadzony niezgodnie z prawem. Obecnie aby uniknąć takiej sytuacji, stan wojenny może być wprowadzony w drodze dekretu, jednak tylko w sytuacjach szczególnie wyjątkowych. Dekret ten musi uzyskać poparcie dużej części zgromadzenia narodowego. Stan wojenny trudno jest obecnie wprowadzić, po to by nie był nadużywany.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.