Polityka a środki przekazu

Polityka jest bardzo silnie związana ze środkami masowego przekazu. Związki te widać przede wszystkim podczas przeprowadzania kampanii wyborczych. Wybory to podstawowy element zdobywania władzy w krajach demokratycznych. Kampanie wyborcze polegają na zdobyciu jak największego poparcia osób głosujących. Dlatego istotne jest by dotrzeć do tych ludzi. Środki masowego przekazu umożliwiają to dotarcie. Partie wyborcze oraz politycy wykupują czas antenowy, którzy wykorzystywany jest na nadawanie spotów wyborczych, prezentujących program danej partii lub polityka. Partie polityczne wykupują czas antenowy przede wszystkim w telewizji, gdyż telewizja to wciąż najpowszechniejszy środek masowego przekazu. Obecnie coraz większą popularność zdobywa internet. Internet ma znacznie większy potencjał niż telewizja, gdyż za pośrednictwem łączy internetowych można nie tylko nadawać filmy reklamowe, ale też bezpośrednio komunikować się z różnymi ludźmi i przekonywać ich do swoich racji. Internet daje wiele sposobów komunikowania się z wyborcami, na przykład przy pomocy portali społecznościowych. Politycy oraz partie wykupują także czas w radiu oraz w gazetach, choć rola tych ostatnich jest obecnie marginalna. Jednak politycy nie korzystają z mediów tylko na potrzeby wyborów. Publikowane są na przykład periodyki partyjne.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.