Polityka Unii Europejskiej

Polityka zmieniła się bardzo od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej. Zmiany nastąpiły w wielu dziedzinach życia publicznego, to czy na lepsze czy na gorsze pozostaje dyskusyjne. Wraz z przystąpieniem do wspólnoty państwo staje się pełnoprawnym członkiem UE otrzymuje nowe prawa na gruncie prawa międzynarodowego, ale także obowiązki. Do głównych założeń polityki UE należy jednolicenie prawa poszczególnych członków i niwelowanie różnić. Nie oznacza to jednak całkowitego podporządkowania się i porzucenia narodowych tradycji i zwyczajów. Państwa członkowskie są zobowiązane do stosowania się do unijnych dyrektyw i otrzymują wsparcie finansowe na wzrost gospodarczy i dostosowanie do standardów unijnych. Również kwestia przyjęcia do UE obwarowana jest szeregiem wymogów jakie musi spełnić kandydat. Nowym członkom trudno jest dorówna krajom zachodnim o wiele bogatszym i zaawansowanych pod kątem technologicznym. Unia ma jednak likwidować te różnice i stworzyć jedną wielką federacje, gdzie miedzy krajami członkowskimi nie ma formalnych granic. Ma to na celu ułatwienie przepływu towarów i osób oraz przenikanie się różnych kultur. Na temat polityki UE mówi się też negatywnie, jednak jest ona swojego rodzaju motorem napędowym, który nie pozwala stać w miejscu i nie zostać w tyle względem innych krajów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.