Polska Jest Najważniejsza

Polska Jest Najważniejsza to jedna z najmłodszych partii politycznych na polskiej scenie politycznej. Powstała wskutek wewnętrznych nieporozumień, jakie pojawiły się w szeregach konserwatywnego ugrupowania – Prawa i Sprawiedliwości. Nowy klub parlamentarny założyły posłanki (Joanna Kluzik-Rostkowska i Elżbieta Jakubiak), które na jesieni 2010 roku zostały usunięte ze wspomnianej partii. Nazwa nowego ugrupowania to powtórzenie hasła z kampanii prezydenckiej lidera PiS, Jarosława Kaczyńskiego (członkowie PJN brali aktywny udział w przygotowywaniu tamtej kampanii, jeden z nich zadeklarował ponadto, że jest autorem sloganu). Powstanie PJN zostało ogłoszone już w grudniu 2010 roku, a rejestracja partii miała miejsce w marcu następnego roku. Deklaracje polityczne sytuują PJN jako partię centroprawicową, opowiadającą się za poglądami konserwatywnymi, demokratycznymi, a także wartościami chrześcijańskimi. Jej dążeniem jest upodobnienie Polski do innych europejskich państw socjalnych, które otaczają opieką najbiedniejszych członków społeczeństwa. Opowiada się także za ograniczeniem biurokracji, czy też ponowną reformą szkolnictwa, znoszącą szkoły gimnazjalne. Prezesem ugrupowania jest obecnie Paweł Kowal, wśród wiceprezesów znajdują się: Paweł Poncyljusz, Marek Migalski i Wojciech Mojzesowicz.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.