Przywileje i immunitety dyplomatyczne

Każdy pracownik korpusu dyplomatycznego posiada szereg przywilejów i udogodnień, noszących nazwę immunitetów dyplomatycznych. Mają mu one zapewnić mu swobodę w pełnieniu funkcji publicznych, do których jest zobowiązany przez państwo, które reprezentuje. Dyplomata ma zatem prawo, jako oficjalny przedstawiciel państwowy, do używania emblematów zawierających flagę i godło kraju, który wydelegował dyplomatę do tej misji. Ochronie podlegają wnętrza, służące mu jako przestrzeń wykonywania obowiązków służbowych (oraz oczywiście wszystkie znajdujące się w nich dokumenty). Dyplomata, jako osoba nie działająca w swoim własnym, osobistym imieniu, jest zwolniony z ponoszenia różnego rodzaju opłat. Bardzo istotna jest także jego nietykalność osobista, dotycząca zarówno jego osoby, jak też przedmiotów należących do jego wyposażenia oraz domu, który zamieszkuje. Pomimo tego, że dyplomata przebywa w granicach danego państwa, nie podlega żadnemu z obowiązujących na jego terenie praw: nie może być tu sądzony ani w żaden sposób ukarany. Co ciekawe, nie musi także poddawać się rewizji osobistej podczas podróży publicznymi środkami transportu międzynarodowego. Warto wspomnieć, że wszystkie te przywileje obejmują zarówno osobę samego dyplomaty, jak też jego rodziny (która zwykle przebywa wraz z nim w danej placówce).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.