Specyfika ustroju Szwecji

Szwecja jest jednym z tych państw, które utrzymały do dnia dzisiejszego ustrój monarchii konstytucyjnej. Decydująca o aktualnym politycznym kształcie państwa i formie rządów ustawa zasadnicza obowiązuje od początku roku 1975, a prace nad nią trwały ponad dwadzieścia lat. Przedmiotem sporów i dyskusji było właśnie pogodzenie tradycji, reprezentowanej przez monarchię, z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą nowoczesność. Szwedzka konstytucja składa się z kilku równie ważnych aktów prawnych, dotyczących zasad sukcesji tronu oraz praw obywatelskich (zwłaszcza wolności słowa). Rola króla w całym ustroju została zminimalizowana, dając przewagę innym organom władzy (zwłaszcza parlamentowi). Szwedzki monarcha zachował przede wszystkim funkcje honorowe i reprezentacyjne: jako formalna głowa państwa spotyka się z przedstawicielami innych krajów, jest także głową kościoła ewangelicko-augsburskiego. Laureaci Nagrody Nobla otrzymują ją właśnie z rąk szwedzkiego króla, co wzmacnia prestiż tego wyróżnienia. Wobec krajowego parlamentu, monarcha jest organem doradczym, do niego także należy uroczyste otwieranie prac parlamentarzystów. Obecnie na tronie szwedzkim zasiada Karol XVI Gustaw, reprezentujący dynastię Bernadotte (zapoczątkowaną przez Karola XIV, który był z pochodzenia Francuzem). Następczynią króla jest jego córka, księżniczka Wiktoria.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.