Urzędy charakterystyczne dla szwedzkiego parlamentu

Specyfika szwedzkiego parlamentu polega między innymi na tym, że funkcjonują wewnątrz niego stanowiska, których nie spotyka się w parlamentach innych krajów. Należy do nich na przykład funkcja varamena – jest to nie kto inny, jak zastępca posła. Istnienie tego stanowiska sprawia, że nieobecność lub czasowa niemożność pełnienia obowiązków przez danych posłów nie wpływa ujemnie na proces prac parlamentu. Z kolei talman to osoba, która stoi na czele całego organu ustawodawczego. Jest ponadpartyjnym i bezstronnym organizatorem prac parlamentu, czuwa nad przebiegiem obrad. Przede wszystkim zaś w jego mocy leży wyznaczanie premiera i powierzanie mu misji sformowania rządu. Talman, wraz ze swoimi współpracownikami oraz szefem kancelarii parlamentarnej tworzą Radę Przewodniczących. Pozostałe charakterystyczne stanowiska to funkcje czterech ombudsmanów – są to osoby, powołane do czuwania nad pracami rządu, a dokładnie nad zgodnością jego poczynań z tym, co wcześniej określiły uchwalone ustawy. Kontroli tych urzędników podlegają przede wszystkim kwestie sądownictwa, wojskowości, czy też ochrony konsumentów. Parlament powołuje też Doradczą Radę do spraw Zagranicznych, w skład której wchodzi dziewięciu deputowanych, talman i król. Oczywiście, posłowie sprawujący te parlamentarne stanowiska są wybierani spośród ugrupowań posiadających większą liczbę przedstawicieli.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.