Watykan – najmniejsze państwo świata

Wśród wszystkich państw funkcjonujących na świecie, Watykan zajmuje szczególne miejsce. Jest przede wszystkim krajem o najmniejszej powierzchni, a co więcej: jego terytoria znajdują się w granicach innego kraju, a nawet jego stolicy. Państwo Watykańskie jest w praktyce częścią Rzymu, ale jako siedziba papieża pozostaje pod jego zwierzchnictwem i do jego dyspozycji. Oficjalnie, ustrój panujący w Watykanie określa się jako monarchię elekcyjną – władca państewka, czyli głowa kościoła katolickiego jest przecież wybierany przez konklawe kardynałów (w razie śmierci lub abdykacji poprzednika). System tamtejszych rządów określa się zaś mianem teokracji, ponieważ władzę sprawują właśnie osoby duchowne, a o wyborze głowy państwa decyduje wola boska. Obywatelstwo Watykanu jest przyznawane dostojnikom kościelnym, którzy pełnią tu konkretne funkcje – i jest ono przyznawane tylko na okres ich przebywania na terenie Rzymu. Organem legislacyjnym, który zarządza państewkiem, jest Gubernatorat Państwa Watykańskiego (nazywany też Papieską Komisją do spraw Państwa Watykańskiego). Instytucja ta, rozczłonkowana na wiele biur, zarządza Watykanem w imieniu papieża, dbając o rozmaite sprawy formalne i administracyjne. Kolejną ciekawostkę i osobliwość stanowi zatem fakt, że Watykan jest jedynym państwem, którego świeccy pracownicy mieszkają poza jego granicami.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.