Zbyt wiele polityki w mediach

W demokratycznym państwie, media uważane są za to czwartą nieoficjalną władzę. To one kierują i kreują opinię publiczną i informują obywateli na bieżąco o wydarzeniach politycznych. Media dla wielu osób są jedynym źródłem informacji a co za tym idzie często zawierzamy temu co przekazują w 100%. Życie polityczne od zawsze jest na świeczników i pod stałym nadzorem dziennikarzy, którzy czatują by wychwycić nieoficjalne doniesienia czy też zamienić kilka słów ze znanym politykiem. Dziennikarze polityczni działają trochę jak paparazzi szukając łakomego kąska na sejmowych korytarzach. Media powinien cechować pluralizm czyli niezależność od władzy, polityki i jej wpływów. Media z założenia powinny być bezstronne i obiektywne, jednak nie zawsze się to udaje, bo każdy ma swoje własne sympatie polityczne. Oglądając wiadomości chcemy mieć pewność, że to co widzimy na ekranie jest prawdą i jest takie w rzeczywistości, czyli że dziennikarze przekazują je bezstronnie zarówno te dobre jak i złe strony. Z powodu tego, że dziennikarzom politycznym nie raz zdarzyło się opowiadać wyraźnie po stronie danej partii politycznej czy też danego poglądu, jak wynika ze statystyk coraz mniej ufamy mediom i temu co prezentują. Czujemy bowiem, że nie są to informacje rzetelne i obiektywne, a tak być nie powinno.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.