Zmiany w kraju

Jak wiadomo kilka lat temu nasz kraj wszedł do wspólnoty jaką jest Unia Europejska. I do tego momentu można zanotować wiele zmian na terenie naszego kraju. Oczywiście zawsze także będą pojawiać się opinię, iż te zmiany nie są wcale korzystne a nasz kraj tak naprawdę wiele stracił na wstąpieniu do Unii. Na pewno każdy z nas ma prawo do wyrażania swych opinii. Są, bowiem takie grupy społeczne, które bardzo wiele zyskały po przystąpieniu do Unii. Na pewno do nich należą rolnicy, którzy do dnia dzisiejszego mogą ubiegać się o wiele dotacji na rozwój swych gospodarstw. Na pewno są to także studenci, choć w tym przypadku zdania są podzielone. Gdyż jak wiadomo wiele osób po ukończeniu studiów nie może przez dłużysz czas znaleźć prace. I wówczas takie osoby są zmuszone do udawania się do innych krajów do pracy. Jednak z drugiej strony po wstąpieniu do Unii wielu studentów miało możliwość podejmowania naukę w szkołach na terenie wielu państw europejskich. Również na przystąpieniu do Unii skorzystali młodzi przedsiębiorcy. Mogą oni, bowiem ubiegać się o wiele dotacji, dzięki czemu dużo łatwiej jest im rozwijać swe własne firmy. Oczywiście wstąpienie do Unii wiąże się także z różnymi wadami. Jednak by móc wyrazić swe własne zdanie na pewno należy dokładne zapoznać się z tym, jakie nastąpiły zmiany a w czym nasz kraj jest obecnie stratny.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.